• تور ترکیبی 4 شب شانگهای + 3 شب پکن نوروز 96    تهران  »  پکن و شانگهای    8 روز    هوایی       7,200,000 تومان

  • تور ترکیبی 3 شب شانگهای + 4شب پکن نوروز 96    تهران  »  پکن و شانگهای    8 روز    هوایی       7,200,000 تومان

  • تور چین پکن شانگهای پرواز ایرآستانا آذر 95    تهران  »  پکن و شانگهای    9 روز    هوایی       4,990,000 تومان

  • تور چین پکن آذر 95    تهران  »  پکن    9 روز    هوایی       3,990,000 تومان