• تور ترکیبی آنتالیا+استانبول از رشت تابستان 1395    رشت  »  ترکیبی ترکیه    7 روز    هوایی       1,990,000 تومان

 • تور هوایی کوش آداسی + استانبول از رشت تابستان 95    رشت  »  ترکیبی ترکیه    7 روز    هوایی       1,990,000 تومان

 • تور زمینی ترابزون از رشت ویژه ی عید فطر 1395    رشت  »  ترکیبی ترکیه    5 روز    زمینی       1,280,000 تومان

 • تور زمینی وان از رشت ویژه عید فطر 1395    وان ترکیه  »  ترکیبی ترکیه    4 روز    زمینی       800,000 تومان

 • تور هوایی تبریز + وان از تهران تابستان 94    تهران  »  ترکیبی ترکیه    6 روز    هوایی       830,000 تومان

 • تور زمینی تبریز + وان از تهران تابستان 94    تهران  »  ترکیبی ترکیه    6 روز    زمینی       780,000 تومان

 • تور وان از رشت تابستان 94    رشت  »  ترکیبی ترکیه    4 روز    زمینی       435,000 تومان

 • تور زمینی تبریز + وان از رشت تابستان 94    رشت  »  ترکیبی ترکیه    6 روز    زمینی       780,000 تومان

 • تور ترکیبی استانبول و آنتالیا بهار 94    تهران  »  ترکیبی ترکیه    7 روز    هوایی و زمینی       00 تومان

 • تور استانبول+آلانیا    تهران  »  ترکیبی ترکیه    7 روز    هوایی       2,495,000 تومان

 • تور استانبول+آنتالیا    تهران  »  ترکیبی ترکیه    7 روز    هوایی       2,695,000 تومان

 • تور بدروم + استانبول    تهران  »  ترکیبی ترکیه    8 روز    هوایی       3,810,000 تومان