• تور هوایی تایلند پاتایا پرواز ماهان اسفند 95    تهران  »  پاتایا    8 روز    هوایی       2,245,000 تومان

  • تور تایلند پاتایا پرواز ماهان بهمن 95    تهران  »  پاتایا    8 روز    هوایی       2,095,000 تومان

  • تور تایلند پاتایا پرواز تای ایر ویز نوروز 96    تهران  »  پاتایا    7 روز    هوایی       3,795,000 تومان

  • تور تایلند پاتایا پرواز تای ایر ویز بهمن 95    تهران  »  پاتایا    7 روز    هوایی       1,945,000 تومان