• تور ترکیبی بانکوک+پاتایا تایلند نوروز 96    تهران  »  ترکیبی تایلند    8 روز    هوایی       4,379,000 تومان

  • تور هوایی بانکوک + پاتایا با تای ایرویز پاییز 95    تهران  »  ترکیبی تایلند    8 روز    هوایی       2,045,000 تومان

  • تور هوایی بانکوک + پاتایا با ایرآسیا پاییز 95    تهران  »  ترکیبی تایلند    7 روز    هوایی       1,945,000 تومان

  • تور هوایی بانکوک + پوکت با پرواز تای ایرویز پاییز95    تهران  »  ترکیبی تایلند    7 روز    هوایی       2,695,000 تومان

  • تور هوایی بانکوک + پوکت با ایرایشیا شهریور 95    تهران  »  ترکیبی تایلند    7 روز    هوایی       2,695,000 تومان