• تور هوایی اروپا زمستان 2016    تهران  »  ترکیبی اروپا    8 روز    هوایی       6,990,000 تومان

  • تور اروپا نوروز 95    تهران  »  ترکیبی اروپا    8 روز    هوایی       7,999,000 تومان

  • تور دور ایتالیا نوروز 94    تهران  »  ایتالیا    10 روز    هوایی       00 تومان

  • تور فرانسه (پاریس) مهر ماه 94    تهران  »  فرانسه    5 روز    هوایی       5,990,000 تومان

  • تور بلغارستان 12 شهریور 94    تهران  »  ترکیبی اروپا    9 روز    هوایی       2,899,000 تومان