• تور ایروان ارمنستان از رشت نوروز 96    رشت  »  ارمنستان    7 روز    هوایی       2,990,000 تومان

  • تور ایروان ارمنستان نوروز 96    تهران  »  ارمنستان    6 روز    هوایی       2,545,000 تومان

  • تور زمینی ارمنستان پاییز 95    تهران  »  ارمنستان    4 روز    زمینی       7,400,000 تومان